Eurorebus

Eurorebus

EUROREBUS je tradiční vědomostní soutěž, letos se odehrává její již 29. ročník. Soutěž probíhá po dobu celého školního roku a utkávají se v ní školní třídy i celé školy.

První pololetí, resp. období do začátku března, je kvalifikační fází soutěže, v níž třídy shromažďují body pro postup do krajských kol. Se spuštěním soutěžního ročníku startuje série 12 elektronických kol, ve kterých žáci řeší nejrůznější testy a úkoly, propojující znalosti ze zeměpisu a dovednosti v oblasti informatiky – vyhledávání informací, hledání podle fotografií, aplikace získaných údajů atd. A právě z tohoto důvodu jsme se v VI.A rozhodli do této soutěže zapojit a zaměřit tak některé hodiny komunikačních technologií více prakticky na zpracování (nejen) geografických informací.

Ve druhém pololetí se nejúspěšnější týmy z dlouhodobé elektronické části utkají v prezenčních krajských kolech.

Žákům VI.A se podařilo v testech nashromáždit takové množství bodů, že se kvalifikovali do krajského kola, které se koná v neděli 21. dubna na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Tam už, bohužel, nemůže soutěžit celá třída, ale musí vybrat ze svého středu tým reprezentantů (3 + 1 náhradník). Na základě výsledků dlouhodobé části a hlasování třídy budeme fandit týmu ve složení Martin Görföl, Simona Kyrychová, Štěpán Bureš a Eliška Perníčková. Už samotný postup je obrovským úspěchem.