Projektový den Zdravé zuby

Projektový den Zdravé zuby

Jako každý rok, tak i letos věnovali žáci 1. stupně ZŠ celé dopoledne pozornost prevenci zubního kazu a zubní hygieně. Znovu jsme si připomněli, jak je důležité se starat o svůj chrup a udržet si zdravé zuby po celý život. Téma „Zuby“ se nám pak promítlo do všech vyučovacích předmětů tohoto dne.

Letos nás navštívily studentky střední zdravotnické školy, aby nám přiblížily problematiku zubního zdraví. Vysvětlily dětem, z čeho se zub skládá, co zubům škodí a co jim prospívá, jak se tvoří zubní kaz a jak mu předcházet. Společně si pak prakticky ukázali a vyzkoušeli, jak se správně čistí zuby.

Ve svých hodinách jsme využili také interaktivní program společnosti dm „Veselé zoubky“, kde jsme si zopakovali a upevnili své znalosti  o zubním zdraví a vyplnili si pracovní listy s tímto tématem. Tato společnost též obdarovala žáky I. třídy preventivními balíčky s produkty zubní hygieny. Toto téma pak žáci zpracovali i výtvarně.

 Cílem tohoto projektu je vypěstovat u dětí kladný vztah k zubnímu zdraví a vede je k pravidelným preventivním prohlídkám u stomatologa.