Přehlídka dětských recitátorů

Přehlídka dětských recitátorů

Ve čtvrtek 7. března se konala soutěž „Přehlídka dětských recitátorů“ na středisku volného času ATLAS a BIOS v Přerově, ve které nás v kategorii mladších žáků reprezentovaly Andrea Petříková a Maria Pleska ze třídy IV.A. Žákyně přistupovaly k přípravě na soutěž velmi zodpovědně. Konkurence byla velká, nicméně, žákyně to neodradilo, získaly nové zkušenosti a příští rok se chtějí soutěže opět zúčastnit.  Přejeme vám mnoho štěstí!

V pátek 8. března se konal 52. ročník okresní soutěže dětských recitátorů na středisku volného času ATLAS a BIOS v Přerově. Ve 3. kategorii, která je určena pro 6. a 7. ročníky, nás reprezentovali dva žáci ze VI. B – Markéta Vejrostová a František Zapletal. I přes velkou snahu a obrovskou píli se bohužel neumístili, nicméně získali spoustu nových zkušeností na příští rok.