Beseda s panem Komínkem

Beseda s panem Komínkem

Beseda probíhala v prostorách knihovny v Horní Moštěnici. Knihovnice pí Pleska uvítala zástupce ředitele Městské policie v Přerově a autora 2 knih (souborů glos o životě městské policie), které byly dětem představeny a autor z nich i přečetl ukázku. Děti ovšem mnohem víc zajímal jeho vztah ke škole a ke svému povolání. Nicméně na konci besedy si žáci rádi jeho knihy půjčili.