Beseda o zemědělství

Beseda o zemědělství

Ve čtvrtek 21. března  se žáci 3. a 4 třídy účastnili besedy s názvem „Zemědělství žije!“ Žáci se v první části besedy seznámili s rostlinnou a živočišnou výrobou, a také se dozvěděli spoustu zajímavých informací. Druhá část byla interaktivní a zde si své znalosti a vědomosti z hodin Přírodovědy mohli ověřit. Beseda byla zajímavá a my tímto děkujeme paní T. Halové za její návštěvu.