Respektování jiných a jejich názoru – preventivní program VIII. A

Respektování jiných a jejich názoru – preventivní program VIII. A

Ve čtvrtek 11. ledna se žáci VIII. A zúčastnili preventivního programu na téma respektování jiných a jejich názoru. Žáci se formou různých aktivit a modelových situací učili respektovat právo na jiný názor. Na jednoduchých příkladech si ukázali rozdílné pohledy na věc, kdy jsou všichni ochotni respektovat a uznat nejen právo jiného úhlu pohledu, ale i správnost rozdílného hodnocení jiného člověka, jeho pohledu a názoru na stejnou věc. Dalšími tématy byla šikana, nevhodné chování mezi spolužáky, hranice mezi legrací a ubližováním, rozdílné vnímání toho co je a není vtipné a podpora spolupráce v rámci kolektivu.