Chování a šikana – preventivní program

Chování a šikana – preventivní program

Dne 11. a 12. 1. 2024 se žáci tříd šestých, sedmých aosmých tříd zúčastnili preventivního programu na téma Chování a šikana. Program byl cílen na žáky druhého stupně, zejména na kyberšikanu, poněvadž moderní technologie a sociální sítě tvoří nedílnou součást života všech dospívajících. Žáci se aktivně zapojovali do diskuse, argumentovali a projevovali svůj názor.