Výsledky voleb do Školské rady

Výsledky voleb do Školské rady

Vážení zákonní zástupci nezletilých žáků

Školská rada v letech 2023 – 2026 bude pracovat v tomto složení:

Ing. Jan Ščotka

p. Evžen Valenta – jmenováni zřizovatelem

Mgr. Michaela Novotná

Mgr. Lenka Přemyslovská – zvoleni aklamací

Ing. Petr Jemelka

pí Marcela Vlachová – zvoleni 14. 11. 2023 oba 163 hlasy

Nové ŠR přeji v její práci mnoho štěstí.

Mgr. Libor Kubík