Strašidelná školka

Strašidelná školka

Ve středu 8.11. děti ze Sluníček a Včeliček hledaly podzimní strašidýlko. Praktikantky z pedagogické školy přichystaly pro děti různé strašidelné úkoly. Všechny děti je splnily a moc si to užily. Nakonec si společně zatancovaly při strašidelné písničce.  Ve čtvrtek si všichni společně vyrobily strašidýlka z papíru a vaty a vydali se cestou plnou úkolů hledat strašidýlko. Na konci cesty je čekala strašidýlkova lucernička se sladkou odměnou.