Projektový den Návrat do dětství našich rodičů

Projektový den Návrat do dětství našich rodičů

Ve čtvrtek 16. listopadu si žáci II. B užili projektový den Návrat do dětství našich rodičů. Projektový den navázal na Historický den, který pořádal Školní parlament k připomenutí 17. listopadu. Druháci si tento den donesli plno věcí z dob, kdy jejich rodiče byli malými dětmi. Sešlo se nám plno hraček, knížek, předmětů z denního života, ale také písanky či učebnice. Velmi zajímavé bylo porovnat staré a současné učebnice. Například v písance pro 1. třídu z 80. let nebyly žádné pomocné linky, současní žáci mají dvě. Velikost písma v čítankách byla mnohem menší a texty byly delší v porovnání se současnými čítankami. V pracovních listech žáci řešili úkoly z českého jazyka a matematiky, se kterými se mohli setkat jejich rodiče. Pustili jsme si Rozmarýnek a zatancovali Ptačí tanec, který měl u dětí velký úspěch. Den se moc vydařil i díky výborné spolupráci rodičů. Děti si zábavnou formou zopakovaly vědomosti a zároveň se dozvěděly i něco z historie.