Vítání občánků

Vítání občánků

Ve sváteční den 28. září bylo přivítáno 7 nových občánků obce Horní Moštěnice. Vybraní žáci třídy II.A pod vedením pí učitelky Kateřiny Kalovské zpříjemnili novopečeným rodičům tento významný okamžik pěkným kulturním vystoupením.