Jobshadowing ve Španělsku

Jobshadowing ve Španělsku

V rámci projektu Erasmus+ jsem se v termínu od 10. 10. – 17. 10. 2023 zúčastnila spolu s kolegyní Mgr. Evou Levinskou stínování (jobshadowingu) ve španělské církevní základní škole Colegio de Ntra. Sra. del Carmen v Cádizu. 

Společně jsme zde sbíraly postřehy a poznatky o fungování školského systému v jiné zemi, abychom je poté mohly porovnat se školstvím u nás a zpravit o tom zbytek pedagogického sboru. Také jsme si všímaly metod práce s diferencovanou třídou a inkludovanými žáky na obou stupních základní školy. 

Zúčastnily jsme se náslechů ve vyučovacích hodinách podle své aprobace či vyučovaného předmětu. Já jsem stínovala na 1. stupni ZŠ, převážně v prvním a druhém ročníku a ve třídě pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami. Eva Levinská stínovala hodiny na 2. stupni ZŠ. 

Ve volném čase jsme poznávaly španělskou kulturu a historii města Cádiz. 

Nedílnou součástí jobshadowingu bylo navázání užší spolupráce se španělskou školou. V lednu 2024 nás čeká stínování španělských kolegů a v březnu 2024 návštěva skupinky žáků ze školy Colegio de Ntra. Sra. del Carmen se svými učiteli v naší základní škole. 

Při setkávání nechyběla ani příprava výjezdu žáků naší školy do španělského Cádizu, který proběhne v květnu 2024. 

Mgr. Helena Krajčovičová 

 

 

 

 

Jobshadowing ve Španělsku 1

Jobshadowing ve Španělsku 2

Jobshadowing ve Španělsku 3

Jobshadowing ve Španělsku 4

Další videa můžete zhlédnout na našem Instagramu