Co vědět v 15 letech

Co vědět v 15 letech

Tohoto preventivního programu se zúčastnili žáci 9. ročníku. Problematiku právního vědomí vysvětlili žákům pracovníci Městské policie v Přerově. Žáci se seznámili s pojmy jako přestupek, trestný čin, mladistvý, nezletilý, trestní odpovědnost, rejstřík trestů, aj. Děti měly o problematiku zájem a aktivně spolupracovaly.