Vesnická základní škola získala grant Erasmus+ pro mezinárodní vzdělávání

Vesnická základní škola získala grant Erasmus+ pro mezinárodní vzdělávání

S velkou radostí a hrdostí oznamujeme, že naše škola úspěšně získala grant z programu Erasmus+ na podporu mezinárodního vzdělávání. Program Erasmus+ je evropský program, který podporuje vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport. Jeho cílem je podpořit rozvoj vzdělávání a výuky v Evropě a zlepšit kvalitu v oblasti vzdělávání.

Projekt inspirovaný Komenským a jeho dílem Brána jazyků otevřená nese název Otevřme bránu jazykům a potrvá 18 měsíců od 1. 8. 2023 do 31. 1. 2025. Grant ve výši 79 488 eur nám otevírá dveře k mnoha novým aktivitám zaměřeným na obohacení vzdělávacího prostředí naší školy.

Naše škola je v programu Erasmus+ nováčkem a podání žádosti předcházel náročný tříměsíční proces vzdělávání a usilovné práce. Schválení žádosti Schvalovací komisí programu Erasmus+ školního vzdělávání s výsledkem 92 bodů ze 100 je výsledkem pečlivé přípravy a velkého entuziasmu. Projekt se zaměřuje na tři oblasti – vzdělávání učitelů v angličtině a nových výukových metodách, job shadowing a krátkodobé mobility žáků. V rámci projektu se 12 pedagogů bude o letních prázdninách v rámci své dovolené účastnit intenzivních kurzů výuky angličtiny a učitelé angličtiny metodologických kurzů CLIL. Učitelé se budou účastnit job shadowingu – stínování v zahraničních školách, aby získali nové zkušenosti a inspiraci. Dvě šestičlenné skupiny žáků budou poslány na týdenní studijní pobyt do zahraničí, kde budou mít možnost rozvíjet své jazykové a mezikulturní kompetence.

Předpokládanými zeměmi pro spolupráci jsou Malta, Španělsko, Irsko, Finsko, o poslední zemi pro stínování učitelů ještě jednáme. Projekt obohatí školu, protože pomůže rozvíjet vzdělávání a výuku v oblasti jazyků a mezikulturních kompetencí, zvýší povědomí o historickém a kulturním dědictví našeho i vybraných evropských regionů.

Naši žáci budou během svých pobytů navštěvovat partnerské školy, budou moci nahlédnout do výuky, zapojovat se do projektů a aktivit ve spolupráci se svými vrstevníky ze zahraničí. Věříme, že tato mezinárodní zkušenost jim přinese mnoho nových cenných poznatků a otevře pomyslnou bránu ke světu možností, kdy klíčem k této bráně je právě vzdělání.

Náš projekt „Otevřme bránu jazykům“ bude také podporovat u žáků pocit evropské sounáležitosti, zaměřuje se na rozvoj jazykových kompetencí a propagaci evropského kulturního a historického dědictví. Pomůže žákům lépe porozumět evropské kultuře a historii. Tímto způsobem budeme podporovat pocit evropské sounáležitosti a žáci budou mít možnost se lépe seznámit s různými kulturami a tradicemi v Evropě. Celkově bude projekt přínosem pro celou komunitu, díky našemu zpravodajství o konaných aktivitách a společných aktivitách s partnerskými školami, které nás navštíví, pozvedneme povědomí o evropské kultuře a tradicích také v naší obci. Škola bude průběžně informovat místní tisk o průběhu projektu, včetně každé mobility, budeme aktivní také na sociálních sítích a webu školy.

Je důležité poděkovat Evropské unii za poskytnutí finanční podpory projektu. Díky grantu z programu Erasmus+ budeme moci realizovat projekt zaměřený na rozvoj jazykových kompetencí a propagaci evropského kulturního a historického dědictví. Bez této finanční podpory by projekt nemohl být uskutečněn. Dále bychom chtěli vyjádřit naši vděčnost a poděkování grafikovi, panu Aleši Sadilovi, který na naše přání vytvořil profesionální školní projektové logo. Jeho tvůrčí přístup a práce přispěly k vytvoření vizuálního symbolu, který bude reprezentovat naše cíle a hodnoty během celého projektu a účinným způsobem komunikovat náš projektový záměr otevřít bránu ke světu jazyků a mezinárodní spolupráce.