Ústřední kolo Olympiády z německého jazyka

Ústřední kolo Olympiády z německého jazyka

5. 6. nastal ten očekávaný okamžik, kdy žák naší IX. A Dominik Duvač poměřil své síly s ostatními 13 nejlepšími němčináři z celé republiky. Zklamáním bylo, že byla soutěž usppořádána distančním způsobem, tedy z ní neměli žáci nijak velký zážitek. Chyběla cesta, těšení se, tréma, seznamování se, výměna zkušeností při nižších kolech soutěže, vzájemná konverzace v němčině, ba dokonce i poslechová část. Celá soutěž sestávala z desetiminutového rozhovoru tříčlenné komise s žákem. Tématem bylo porovnávat staré školství se současným, tudíž nic příjemného, jelikož se současným osmákům a deváťákům nelehko mluví o bývalém školství, když jej nezažili.

Nicméně v republikovém kole by asi měli být postupující připraveni na vše. Dominik se snažil, ale jeho slabší stránkou je mlácení prázdné slámy, takže se omezil na odpovědi v jedné či dvou větách, což na první příčky soutěže nestačilo. Bravurně ovšem rozuměl všem otázkách i poznámkám, ač hovořil s rodilou mluvčí, která soutěžící nikterak nešetřila. Dominikovi ještě jednou gratulujeme dá se říct k životnímu výkonu a děkujeme za zodpovědnou přípravu v jeho volném čase, píli a chuť se naučit něčemu novému.