Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání

V souladu s ustanovením § 123 odst. 2.4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním vzdělávání (školského zákona) a s ustanovením § 6 odst. 1, 2, 6 a § 7 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání stanovuji částku úplaty za předškolní vzdělávání ve výši

dítě celodenně chodící                                                       Kč 340,- / kalendářní měsíc

dítě v posledním roce docházky                                       zdarma

Úplata za předškolní vzdělávání za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne příslušného měsíce.

Úplata je stanovena pro období 1. 9. 2023 do 30. 6. 2024.

Docházka v měsících červenec – srpen 2024 bude hrazena poměrnou částí.

V Horní Moštěnici dne 9. 6. 2023                                         

Mgr. Libor Kubík,  ředitel MŠ a ZŠ HM