Školné na srpen – MŠ

Školné na srpen – MŠ

Školné za prázdniny  „červenec – srpen 2023“  činí celkem 77 Kč. Prosím, uhradit na účet školy nebo na konci srpna 2023 možno uhradit i v hotovosti ve své třídě.

MŠ je v době hlavních prázdnin od 1. 7. 2023 do 22. 8. 2023 uzavřena.

Provoz MŠ je zahájen ve středu 23. 8. 2023.