Přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024

Přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024

Rozhodnutí o přijetí do MŠ

Ředitel školy rozhodl v souladu s § 46, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, že vyhovuje (nevyhovuje) žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Základní a Mateřské škole Horní Moštěnice, příspěvkové organizaci těmto žadatelům :

Seznam

Žadatel – Výsledek řízení

Přijat/a od 1. 9. 2023

1/2023       5/2023       9/2023        13/2023       17/2023       21/2023      

2/2023       6/2023       10/2023      14/2023       18/2023       22/2023

3/2023       7/2023       11/2023      15/2023       19/2023       23/2023

4/2023       8/2023       12/2023      16/2023       20/2023       24/2023

Přijat/a od 1. 1. 2024

1/2024

2/2024

Nepřijat/a

———-

V Horní Moštěnici 29. 5. 2023                                             Mgr. Libor Kubík

                                                                                              ředitel MŠ a ZŠ