Rozhodnutí o přijetí do ZŠ

Rozhodnutí o přijetí do ZŠ

Ředitel školy rozhodl v souladu s § 46, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, že vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Horní Moštěnice, příspěvkové organizaci těmto žadatelům:

Seznam

ŽadatelVýsledek řízeníŽadatelVýsledek řízení
2023 – 1přijat   2023 – 14přijat
2023 – 2přijata2023 – 15přijata
2023 – 3přijat2023 – 16přijat
2023 – 4přijata 2023 – 17přijat
2023 – 5přijata 2023 – 18přijat
2023 – 6správní řízení přerušeno2023 – 19přijat
2023 – 7přijata 2023 – 20přijata
2023 – 8přijata2023 – 21odklad povinné školní docházky        
2023 – 9přijat   2023 – 22přijat
2023 – 10přijat2023 – 23přijata
2023 – 11odklad povinné školní docházky        2023 – 24odklad povinné školní docházky
2023 – 12přijat2023 – 25přijat
2023 – 13přijata2023 – 26odklad povinné školní docházky
  2023 – 27přijat

V Horní Moštěnici 12. 4. 2023                                                   Mgr. Libor Kubík, ředitel ZŠ a MŠ

Termín náhradního zápisu je 19. 4. 2023, 15.00 – 15.30 hodin v pavilonu 1. stupně.