Jak jsme byli u zápisu do 1. třídy

Jak jsme byli u zápisu do 1. třídy

 Odpoledne 4. dubna patřilo budoucím prvňáčkům, kteří přišli v doprovodu svých rodičů k zápisu do naší školy. U zápisu pro ně bylo připraveno několik aktivit, při kterých prokázali svou připravenost pro školní docházku. Čekaly na ně úkoly v podobě počítání, poznávání barev, geometrických tvarů a popisování obrázků. Většina dětí se úkolů zhostila na výbornou. Ty méně ostýchavé nám zazpívaly i písničku nebo přednesly básničku. Za své úsilí pak byli všichni odměněni drobnými dárečky.

Děti měly také možnost prohlédnout si ostatní třídy pavilonu, kde byly pro ně připraveny různé úkoly, kterými je provázeli starší žáci převlečení za pohádkové bytosti.

Celkem bylo zapsáno 29 dětí, z toho 5 zákonných zástupců podalo žádost o odklad školní docházky.

Na nové žáčky se v září už moc těšíme.