Čarodějnice v I.B

Čarodějnice v I.B

 V pátek 28. dubna si žáci I. B užili čarodějnický projektový den. Díky krásným kostýmům se všichni proměnili v čarodějnice a čaroděje. Nejprve se naučili čarodějnickou písničku s tanečkem, poslechli si pohádku a seznámili se se zvykem pálení čarodějnic. V průběhu dne plnili zábavné úkoly nejen z českého jazyka a matematiky, ale také úkoly čarodějné. Čarovali, poznávali různé vůně, míchali kouzelné lektvary nebo se proletěli na koštěti. Mezi úkoly nechyběly pohybové chvilky a výtvarné tvoření. Celý den jsme si společně moc užili. Děti si zábavnou formou zopakovaly vědomosti, které již nabyly ve škole, učily se spolupracovat a vzájemně si pomáhat.