Vítězství v krajském kole Konverzační soutěže v německém jazyce

Vítězství v krajském kole Konverzační soutěže v německém jazyce

Hned následující den po okresním kole se odehrávalo krajské kolo Konverzační soutěže v NJ, tudíž neměl náš reprezentant Dominik Duvač příliš času na přípravu a rozkoukávání se. Soutěž sestávala ze dvou částí. V poslechové části ztratil Dominik jediný bod, v konverzační potom žádný, tudíž výsledkem 99 b ze 100 možných vyhrál svou kategorii II.A. Ač byl jeho prvotní dojem takový, že nepodal nejlepší výsledek, že měl určitě na víc, názor poroty byl jiný. Dominik nerecitoval naučené texty k jednotlivým tématům, naopak uměl reagovat na položené otázky věcně, smysluplně i nápaditě a měl správnou výslovnost. Jeho slovní zásoba převyšovala penzum slov, které by měl umět po 2,5 letech výuky německému jazyku a k dobrému výsledku určitě přispěl i jeho klidný projev prostý nervozity. 5. – 6. 6. probíhá ústřední celostátní kolo této soutěže. Budeme se společně snažit o co nejlepší výsledek a vy můžete Dominikovi držet palce.