Třídní schůzky

Třídní schůzky

Vážení zákonní zástupci,

srdečně Vás zveme na třídní schůzky 10. 1. 2023 v 16:00. Po třídních schůzkách můžete konzultovat s ostatními pedagogy.

Těší se pedagogický sbor ZŠ Horní Moštěnice

Třída VII.B bude mít třídní schůzky on-line na Teamsech z důvodu nepřítomnosti Mgr. Miklendové.

Taktéž třídní schůzky VIII.A se budou z důvodu nemoci RNDr. Sýkory konat on-line na Teamsech.

Oběma nepřítomným pedagogům můžete volat přes chat na Teamsech 10.1.2023 v době od 19:00 do 20:00 nebo se na ně obrátit přes školní mail.