Cesta za pokladem

Cesta za pokladem

V úterý 31.1. přišel žákům I.B dopis. Poslala jim ho Agáta, Matýsek a Oskar (maskoti učebnic). V dopise dětem poslali úkoly, aby si ověřili, zda si zaslouží první vysvědčení. Během dopoledne žáci plnili různé úkoly. Za každý správně splněný úkol získali písmena, ze kterých na konci složili šifru a dověděli se, kde je ukrytý poklad. Kromě sladkostí na děti čekalo velké překvapení, a to pera na psaní. Radost byla veliká. Pera jsme hned vyzkoušeli, nejprve na papír a potom jsme zkusili napsat několik řádků do písanky. Všem se při psaní moc dařilo. Na závěr žáci dostali své první vysvědčení.