Tutanchamon

Tutanchamon

2. 12. se žáci šestých, sedmých a osmých tříd vydali do Brna na výstavu Tutanchamon, kde si měli možnost prohlédnout všechny poklady, které zde Howard Carter před 100 lety nalezl v jediné hrobce, která byla v Egyptě objevena v neporušeném stavu.  Tato unikátní výstava věnovaná starověkému Egyptu a mladému faraonovi se nám velmi líbila. Díky pracovním listům, které si děti předem připravily a po celou dobu procházení výstavou pilně vyplňovaly, si rozšířily své znalosti a mohly obdivovat egyptské poklady na vlastní oči.