Zeměpisná přednáška o Mongolsku pro 8. a 9. třídy ZŠ

Zeměpisná přednáška o Mongolsku pro 8. a 9. třídy ZŠ

1. 11. se žáci osmých a devátých tříd zúčastnili přednášky pana Kubeše o Mongolsku. Protože je to opravdu velmi zajímavá země, pár informací přinášíme i Vám:

Mongolsko patří mezi státy s nejnižší hustotou zalidnění. Značná část obyvatelstva žila donedávna kočovným způsobem života. Žijí zde většinou Mongolové, Kazaši, Rusové a Číňané. Doprava vlakem a autobusem je velmi složitá. Ve vlacích se nesmí pít alkohol. Nejsou mapky, takže orientovat se např.  v přírodě je velmi náročné. Náboženství: islám, buddhismus. Úředním jazykem je mongolština. Nejpoužívanějším jazykem je ruština. Dá se domluvit i anglicky, čínsky. Uvádí se, že 1 procento obyvatel se dorozumí česky. Pracovali totiž v ČR v masokombinátech. Obyvatelé jsou velmi přátelští. Často si o nás ale myslí, že jsme velmi chudí. Děti chodí do školy jenom do konce března, dubna. Pak se z nich stávají pastevci. Pasou se zde ovce, kozy, koně, velbloudi. Nesmí se zabíjet kozorozi. Maso je levné, ale brambory naopak drahé. Oblíbeným nápojem je čaj, který se neodmítá. Žákům se líbily hadí ženy, které půl dne cvičily a půl dne chodily do školy. Viděli jsme videa, fotky měst, poušť Gobi, sochu Čingischána – bývalého chána Mongolské říše, zkamenělá vejce dinosaurů, divadlo pod širým nebem, jurty… Turisté mají parkování zadarmo. Benzín stojí 11,50. Mongolové mají hezký zvyk. Za jeden špatný skutek udělají dva dobré.