Soutěž ve sběru starého papíru

Soutěž ve sběru starého papíru

Nejlepší sběrači v kategorii jednotlivců:

Vítězná třída

V období červen – říjen 2022 děti z MŠ a žáci ze ZŠ nasbírali skoro 14 000 kg starého papíru, čímž přispěli jednak k třídění odpadu a jednak určitým obnosem do svých třídních fondů. Za přípravu balíčků a často i za odvoz do sběrny děkujeme rodičům, prarodičům i ostatním přispěvatelům. 27. říjnem zase začíná nové kolo soutěže, které bude ukončeno v květnu 2023.