Projektový den se svatým Martinem v I. B

Projektový den se svatým Martinem v I. B

Žáci I. B prožili pátek 11. 11. se svatým Martinem. Seznámili se se životem sv. Martina, s pranostikami, které se k tomuto dni vážou a naučili se písničku Martine, Martine. V průběhu dne plnili zábavné úkoly z českého jazyka a matematiky, při kterých se učili spolupracovat ve skupinkách. Mezi úkoly nechyběly pohybové chvilky a výtvarné tvoření.

Celý den jsme si společně moc užili. Děti si zábavnou formou zopakovaly vědomosti, které již nabyly ve škole, učily se spolupracovat a vzájemně si pomáhat.