Preventivní programy pro žáky 1. st.

Preventivní programy pro žáky 1. st.

V pátek 25.11. se žáci prvních tříd zúčastnili preventivního programu Kamarádi online. Dozvěděli se, k čemu slouží internet, že se s ním běžně setkávají v každodenním životě, např. čipy v jídelně, mapy, elektronická žákovská knížka,… Společně s lektorkou prošli tyto okruhy: nebezpečí internetu, cizí a neznámí lidé na internetu, závislost, nákupy a služby, násilí a kyberšikana, pravda a lež na internetu.

Velká část dětí má zkušenost se sociálními sítěmi, TikTok má asi pětina žáků prvních tříd, někteří aktivně sledují youtubery a hrají počítačové hry. Polovina žáků vlastní mobilní telefon. Během programu byly vidět velké rozdíly mezi dětmi, jaké mají povědomí o internetu.

V pátek 25.11. navštívila naši třídu lektorka ze sdružení e-DUHA s preventivním programem Děti jako uživatelé sociální sítě TikTok, aby žáky seznámila s riziky a nebezpečími, která sledování TikToku skrývají.  Přednáška byla spojená s prezentací formou obrázků a fotografií a byla doplněná o praktické aktivity dětí – ankety a diskuzní fórum. Žáci se zapojovali do diskuze se svými zkušenostmi a poznatky, které ze sledování této sociální sítě mají a věru, nebyly malé.

Doufejme, že děti získané poznatky budou uplatňovat v praxi a internet pro ně bude hlavně dobrým pomocníkem a ne rizikovým faktorem.

V pátek 25.11. se žáci V.A a V.B zúčastnili preventivního programu Děti a sociální sítě.

Paní lektorka hovořila o tom co je to kyberšikana, kyberstalkink, jak je nebezpečné komunikovat na sociálních sítích s cizími lidmi (např. při online hrách). Zdůraznila, aby žáci nikdy nesdíleli kde bydlí, neposkytovali svá hesla a neposílali nikomu své fotografie.

Většina žáků se zapojila do diskuze a bylo vidět, že je téma zaujalo. Nebáli se přiznat, jaké sociální sítě využívají a dokázali otevřeně reagovat na kladené otázky.

Doufejme, že získané vědomosti využijí v běžném životě.