Olympiáda v anglickém jazyce

Olympiáda v anglickém jazyce

Dne 24. 11. 2022 se konala na naší škole ústní část Olympiády v anglickém jazyce.

Soutěže se celkem zúčastnilo 13 žáků druhého stupně. Soutěžící byli rozděleni tradičně podle ročníku, který navštěvují, do dvou kategorií, tedy 6. a 7. ročník do I. kategorie a 8. a 9. ročník do II. kategorie. Letos bylo zvláštností, že se soutěže zúčastnily jen 6. a 9. ročníky. Konkrétně 4 žáci ze třídy VI. B, 4 ze třídy VI. A, 1 žákyně ze třídy IX. A a 4 ze třídy IX. B. Porota byla sestavena z vyučujících anglického jazyka 2. stupně –  Hendriky Čechákové a Evy Levinské.

Pro 6. ročníky to bylo úplně poprvé, kdy soutěžily samy se sebou a s porotou. Vylosovaly si jedno konverzační téma a jeden obrázek, který měly co nejlépe vlastními slovy popsat. Na přípravu měly 10 minut.

Naopak 9. ročníky byly na jednotlivé situace již připraveny z předchozích let. Kromě vylosovaných témat a popisu obrázků soutěžili žáci i mezi sebou, kdy si vybrali rozhovor na dané téma a měli volně improvizovat scénku bez přípravy.

Výkony žáků byly výborné, takže pro porotu bylo těžké zvolit za každou kategorii jednoho žáka, který postoupí po novém roce do okresního kola.

Umístění:

Kategorie I.

1. místo – Filip Slavík, VI.B

2. místo – Vojtěch Mišo VI.A

3. místo – Jan Jasník VI.B

 Kategorie II.

1. místo – Dominik Duvač  IX.A

2. místo –  Andrea Vránová IX.B a Richard Kopeček IX.A

3. místo – Jiří Hrabovský IX.A a Hugo Fait IX.A

Všem zúčastněným srdečně gratulujeme!