Naší přírodou – kvalifikační kolo

Naší přírodou – kvalifikační kolo

Dne 22. 11. 2021 se žáci 2. st. zúčastnili kvalifikačního kola soutěže Naší přírodou pořádanou střediskem volného času Atlas a Bios v Přerově. Soutěžilo se ve čtyřech oborech – ekosystém lesa, ekosystém vody, ekosystém lidských sídlišť a ekosystém polí, luk a pastvin. Každý z žáků soutěžil v jednom vybraném oboru. Žáci odpovídali na nejrůznější otázky nebo museli poznat rostliny či živočichy, které se v dané oblasti vyskytují. Do finále postoupila jen z mladší kategorie Kateřina Hudečková. Ta se utká s žáky jiných škol a odměnou za její výkon bude účast na poznávacím zájezdu.