Co vědět v 15 letech – preventivní program

Co vědět v 15 letech – preventivní program

Dne 5.10. uspořádala Městská policie Přerov preventivní program pro žáky z devátých tříd s názvem: Co vědět v patnácti letech. Policisté Lenka Škodová a Pavel Vojtášek žáky seznámili se změnami, které je v patnácti letech čekají. Vysvětlili jim, co je to přestupek proti zákonu a co už je trestný čin, čím prokáži svou totožnost, jaké mohou policisté použít donucovací prostředky. Dozvěděli se, že existují evidence přestupků i evidence trestných činů a že pokud je jim 15 let, způsobenou škodu například na majetku už za ně nezaplatí rodiče, ale jsou za ni odpovědni sami. Lektoři jim také objasnili postihy za užívání návykových látek a seznámili je s možnostmi, jak uhradit případnou pokutu. Přednáška byla pro žáky v mnoha věcech určitě přínosem a věříme, že se strážníky MP nebudou muset v budoucnosti řešit žádné problémy.