Evropský den jazyků

Evropský den jazyků

Letos jsme oslavili tento svátek skromněji než loni, ale určitě jsme se taky dozvěděli něco nového.

Žáci V. B se rozdělili do 4 týmů. Každý tým se rozhodl pro prezentaci nejoblíbenější země, ve kterém, stejně jako u nás, se studuje angličtina. Úkolem bylo zjistit o dané zemi co nejvíce informací, zvláštností a seznámit své spolužáky s nejběžnějšími slovíčky či frázemi, pokrmy i hymnou. Prezentovat projekty se všem podařilo skvěle.

I když slavíme Evropský den jazyků, tak jsme byli v němčině světoví a rozpoznávali 32 různých textů. Abychom si trochu odpočinuli od přemýšlení, seznámili jsme se i s 24 verzemi překladu slovíček ano, ne, prosím a děkuji a některé jsme se dokonce naučili. Třeba se nám to bude hodit, až vyjedeme do Evropy.

U příležitosti mezinárodního dne jazyků jsme s žáky sedmých ročníků využili anglického časopisu Ready, kde byla tomuto významnému dni věnována celá dvoustrana. Připomněli jsme si jak důležitost a prospěšnost učení se cizím řečem, tak  schopnost tolerance a pochopení jiných kultur, které s tím úzce souvisí. Zábavné aktivity jako přiřazování zvuků jednotlivých zvířat v různých jazycích nebo vyhledávání palindromů bylo vítaným zpestřením projektově založené vyučovací hodiny.

S žáky třídy VIII.A a VIII.B jsme společně plnili ve dvou hodinách anglického jazyka nejrůznější úkoly. Na vybraných ukázkách studentů z různých zemí jsme poslouchali jejich definice slova „a language“ a snažili jsme se to přeložit z anglického jazyka do českého. Dále žáky velmi zaujaly různé citace na téma “Why is language good for people? – Proč je jazyk užitečný pro lidstvo?“ Poté jsme se snažili ve skupinkách odpovídat formou „brainstormingu“ na otázky jako např.: “What do you do to improve your English?- Co děláš pro zlepšení svých znalostí angličtiny?“ “ What do you  like on your second language?-  Co se ti líbí na tvém druhém cizím jazyku?“ Žáci byli nadšeni a aktivně se snažili zapojit do všech prezentovaných situací.

26. září tradičně věnujeme na naší škole Evropskému dni jazyků, kdy si připomínáme cíl a nutnost výuky cizích jazyků. Se skupinkou nejmladších ruštinářů jsme se zaměřili na poslech, neboť i poslechem se člověk učí. Zazpívali jsme si písničku, podívali se na známý animovaný seriál „Jen počkej“, a současnou ruštinu jsme si vychutnali na několikaminutových komediálních skečích pořadu Jeralaš. Sedmáci sice ne všemu rozuměli, ale dějová linie jim k porozumění pomohla. Žáci znalí azbuky si zopakovali písmena a znaky v podobě zašifrovaného sdělení – osmáci, no a deváťáci se přesvědčili, že byť česká a ruská slova znějí stejně nebo podobně, svým významem se mohou zásadně lišit.(např: blesk / блеск). Aktivity jsme proložili hádankami i anekdotami . Věřím, že všechny činnosti přispěly k upevnění a prohloubení znalostí ruského jazyka.