Bezpečná jízda na kole

Bezpečná jízda na kole

V úterý 27. září se žáci 4. třídy zúčastnili v Přerově besedy s Městskou policií, kde se dozvěděli, jak se mají správně chovat jako chodci a cyklisté. Po teoretické části vyplňovali pracovní list Bezpečná jízda na kole. Na závěr dostali plánek s dopravními situacemi a museli vyhodnotit, který chodec nebo cyklista se neřídí pravidly silničního provozu. Beseda byla dobře připravená a žákům se líbila.