Úplata v MŠ

Úplata v MŠ

V souladu s ustanovením § 123 odst. 2.4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním vzdělávání (školského zákona) a s ustanovením § 6 odst. 1, 2, 6 a § 7 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

stanovuji částku úplaty za předškolní vzdělávání

ve výši

dítě celodenně chodící                     Kč 250,- / kalendářní měsíc

dítě v posledním roce docházky                                     zdarma

Úplata za předškolní vzdělávání za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne příslušného měsíce.

Úplata je stanovena pro období 1. 9. 2022 do 30. 6. 2023.

Docházka v měsících červenec – srpen 2023 bude hrazena poměrnou částí.

V Horní Moštěnici dne 6. 6. 2022                                       

Mgr. Libor Kubík

ředitel MŠ a ZŠ HM