Návštěva III. A na Atlase v Přerově

Návštěva III. A na Atlase v Přerově

Žáci 3. ročníku se zúčastnili besedy se zasloužilým příslušníkem hasičského sboru, který děti seznámil se základními podmínkami hoření, jak se zachovat při požáru doma i venku při táboráku. Žáci si prakticky vyzkoušeli, jak přivolat telefonicky hasiče, jak hasit hořící osobu nebo jak se chovat v zakouřeném bytě. Dále si zopakovali základní pravidla chování v dopravním provozu a prakticky si vyzkoušeli jízdu na kolech a koloběžkách na dopravním hřišti.