I.A na dopravní výchově ve SVČ Atlas

I.A na dopravní výchově ve SVČ Atlas

Žáci 1. třídy se 19. 6. zdokonalovali v dopravní výchově. Naučili se poznávat dopravní značky, zjistili, jak se pohybovat po silnici na kole. Nejprve si to vyzkoušeli teoreticky, potom si vzali kola a koloběžky a jezdili po hřišti. Na závěr zhlédli film s dopravní tématikou o chování při přecházení vozovky, chování při vystupování z auta a chování na sjezdovce na lyžích. Věříme, že jim to pomůže a budou se správně chovat při přecházení vozovky a jízdě na kole.