Den dětí v 1., 2. a 3. třídě

Den dětí v 1., 2. a 3. třídě

Žáci 1. -3. tř.  strávili dopoledne na hřišti. V netradičních disciplínách potrénovali své pohybové schopnosti a dovednosti. Vzájemně se podporovali a svým kamarádským chováním přispěli k příjemně prožitému Dni dětí, který byl zakončen sladkou odměnou.