Minivolejbal

Minivolejbal

Na naší základní škole mají děti prvního stupně možnost navštěvovat sportovní kroužek minivolejbalu, přesněji „Barevného minivolejbalu“. Výrazem minivolejbal označujeme variaci šestkového volejbalu, který umožňuje dětem mladšího školního věku se tomuto sportu též věnovat. Jednotlivé barvy určují stupeň pokročilosti a náročnosti každé z variant minivolejbalu. Hrají ho děvčata a chlapci v týmech od 2 do 4 hráčů. Cílem útočícího družstva je dostat míč přes síť tak, aby se dotkl země. Protihráči se snaží a svými schopnostmi reagují tak, aby se to nestalo.

Ve čtvrtek 29. dubna se početná skupina složená z 23 žáků žlutého a oranžového minivolejbalu zúčastnila turnaje v Přerově, kde mohla změřit své síly s dětmi z jiných základních škol. Pro děti byla tato zkušenost velmi přínosná. Všichni byli velmi šikovní a zaslouží si velkou pochvalu.