Zápis do MŠ

Zápis do MŠ

Vážení zákonní zástupci,

zápis k předškolnímu vzdělávání do MŠ Horní Moštěnice na nový školní rok 2022/2023 proběhne v termínech od 2. 5. do 13. 5. 2022.  Žádost o přijetí do MŠ a tiskopis Zdravotní způsobilosti dítěte při nástupu do MŠ jsou ke stažení na webu školy (i níže pod plakátem), popř. k vyzvednutí v kanceláři školy v úředních hodinách, či vyzvednutí v MŠ po předchozí domluvě.

Žádosti se přijímají následujícími způsoby:

  • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce
  • poštou (rozhodující je datum podání na poštu)
  • prostřednictvím datové schránky školy (9f9mdjp)
  • osobním podáním v MŠ ve třídě Sluníčka v úterý 10. 5. 2022 v 15.00 – 16.00 h.

Nedoporučuji podání žádosti prostřednictvím e – mailu, poněvadž § 37 zákona 500/2004 Sb., správní řád, vyžaduje ověřený elektronický podpis.

Připomínám, že nutnou přílohou k žádosti do MŠ je kopie rodného listu dítěte  a potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte při nástupu do MŠ.

V případě jakýchkoli dotazů mě neváhejte kontaktovat na t. č. 739 310 468.

Mgr. Libor Kubík

Potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte

Žádost o přijetí do MŠ