Přijetí k základnímu vzdělávání pro rok  2022/2023

Přijetí k základnímu vzdělávání pro rok  2022/2023

Rozhodnutí o přijetí do ZŠ

Ředitel školy rozhodl v souladu s § 46, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, že vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Horní Moštěnice, příspěvkové organizaci těmto žadatelům:

Seznam

Žadatel           Výsledek řízení                                 Žadatel           Výsledek řízení

2022 – 1přijata 2022 – 19přijat/a
2022 – 2přijat/a2022 – 20přijat/a
2022 – 3přijat/a2022 – 21správní řízení přerušeno
2022 – 4přijat/a 2022 – 22přijat/a
2022 – 5přijat/a 2022 – 23přijat/a
2022 – 6správní řízení přerušeno2022 – 24přijat/a
2022 – 7správní řízení přerušeno2022 – 25přijat/a
2022 – 8odklad docházky o jeden rok2022 – 26přijat/a
2022 – 9přijat/a 2022 – 27přijat/a
2022 – 10správní řízení přerušeno2022 – 28přijat/a
2022 – 11přijat/a  2022 – 29správní řízení přerušeno
2022 – 12správní řízení přerušeno2022 – 30přijat/a
2022 – 13správní řízení přerušeno2022 – 31přijat/a
2022 – 14přijat/a2022 – 32přijat/a
2022 – 15přijat/a2022 – 33přijat/a
2022 – 16přijat/a2022 – 34přijat/a
2022 – 17přijat/a2022 – 35přijat/a
2022 – 18správní řízení přerušeno2022 – 36správní řízení přerušeno

V Horní Moštěnici 8. 4. 2022                                                   Mgr. Libor Kubík, ředitel ZŠ a MŠ

Termín náhradního zápisu je 19. 4. 2022, 15.00 – 16.00 hodin v pavilonu 1. stupně.