Den Země – Za Horní Moštěnici krásnější

Den Země – Za Horní Moštěnici krásnější

Den Země 22.4. jsme kromě snahy očistit naši obec od odpadků oslavili poděkováním přírodě a zasadili jsme strom sakuru. Hlasování o druhu stromu, který zasadíme, se zúčastnilo 161 dobrovolníků a výherce, sakura, získal 107 hlasů. Sakura neboli okrasná třešeň je doma v mnoha asijských státech, např. v Japonsku, Číně, Indii, Vietnamu a Koreji, existuje více než 200 variant tohoto stromu. V Číně třešňové květy symbolizují ženskou krásu, ženskost nebo lásku. V Japonsku jsou, kvůli krátké kvetoucí době sakury, symbolem pomíjivé povahy života. Také ukazují, že život je stejně krátký a krásný jako ony květy. Třešňové květy také symbolizují oblaka díky své schopnosti tvořit shluky. Sakura je předzvěstí bohatství, je symbolem lásky, zalíbení a také reprezentuje jaro.

Věříme, že nám všem přinese mnoho lásky a bude krásnou ozdobou naší školy.

Věříme, že nám všem přinese mnoho lásky a bude krásnou ozdobou naší školy. 😊

Školní parlament

Žáci se nespokojili pouze se zasazením stromu, nýbrž se rozprchli po celé obci, aby ji zbavili odpadků. Že po cestě najdeme starý blatník nebo nějaké jiné části auta, jsem si tak nějak už zvykli. Ale letos suverénně vedly odhozené exkrementy v igelitových pytlících. Nepochopili jsme, jak přírodě pomohou páníčci tím, že psí exkrement nenechají sice přímo na cestě, ale odhodí ho o pár metrů dál v igelitovém pytlíku… No, zřejmě nás ještě všechno v té škole nenaučili.