Čtvrťáci na exkurzi v Muzeu J. A. Komenského v Přerově

Čtvrťáci na exkurzi v Muzeu J. A. Komenského v Přerově

S žáky čtvrtých tříd jsme se rozhodli vyrazit na exkurzi do Muzea J. A. Komenského v Přerově. Na programu jsme měli dvě části, a to klasickou komentovanou prohlídku, doplněnou o výklad, a poté edukativní program „Hurá za mamuty!“.

Edukativní program probíhal ve sklepních prostorách pravěké expozice. Nejprve jsme potmě cestovali do naší nejstarší etapy dějin a za pomoci zvuku a výkladu paní průvodkyně se vžili do kůže lovců mamutů. Na vlastní kůži jsme si vyzkoušeli práci archeologů a přičichli jsme k vůni pravěkých pokrmů. V rukou jsme si pak potěžkali některé repliky pravěkých věcí, včetně pravé mamutí stoličky.

V rámci komentované prohlídky věnované školství se pak žáci dozvěděli, jak to dříve vypadalo a fungovalo ve třídách. Děti však nejvíce zaujala expozice hmyzu, nerostů a minerálů. A konečně jsme také společně vystoupali i do zámecké věže s krásným výhledem na Přerov.

Dnešní den byl příjemným a zajímavým zpestřením pro všechny žáky.