Projektový den Zdravé zuby

Projektový den Zdravé zuby

Ani letos si žáci 1. stupně ZŠ nemohli nechat ujít preventivní program věnovaný péči o zuby. Děti si 23.2. zážitkovou a interaktivní formou připomněly, jak pečovat o hygienu dutiny ústní, jaká je správná technika čištění zubů, jaký vliv má výživa na zubní kaz a jak předcházet zubnímu kazu. Téma „Zuby“ se nám promítlo pak do všech vyučovacích předmětů tohoto dne.

Prostřednictvím interaktivního preventivního programu „Veselé zoubky“ jsme si nejen zopakovali stavbu zubu, vyřešili doplňovačku, nakoupili potraviny prospěšné zubnímu zdraví, prošli testem, ale i připomněli správnou techniku čištění zubů, kde také velmi záleží na správném výběru kartáčku. Na závěr žáci vyplnili pracovní listy a téma zubního zdraví zpracovali i výtvarně.

Cílem projektu je učit děti na 1. stupni ZŠ pečovat o chrup, chodit na preventivní vyšetření chrupu k stomatologovi a budovat u nich pozitivní postoj k zubnímu zdraví.