Platné předpisy pro přijímání ukrajinských žáků

Platné předpisy pro přijímání ukrajinských žáků

Vážení zákonní zástupci,

vzhledem k množícím se dotazům k přijímání ukrajinských žáků do naší školy Vás touto formou informuji o momentálně platných předpisech:

  • V prvních 90 dnech pobytu není nutné nastoupit do vzdělávacího procesu. Netýká se dětí narozených 1. 9. 2015 – 31. 8. 2016.
  • Pro žáky nastupující do 1. ročníku bude vypsán zvláštní termín zápisu
  • Při přijímání nových žáků platí princip spádovosti. V našem případě tedy žáci 1. st. z Horní Moštěnice, Přestavlk, Dobrčic + Staré Vsi, Beňova a Říkovic na 2. stupeň.
  • Doklady nutné k přijetí:
  1. žádost o přijetí ideálně v písemné formě – zde
  2. doklad o totožnosti budoucího žáka i zákonného zástupce
  3. čestné prohlášení vlastníka nemovitosti o poskytnutí ubytování

Dojde-li k nějaké zásadní změně, budu Vás informovat.

Libor Kubík
ředitel školy