Den otevřených dveří

Den otevřených dveří

Pro zákonné zástupce nejen budoucích prvňáčků a šesťáků pořádáme v ZŠ 23.3. Den otevřených dveří. Přijďte se podívat na krásné prostředí naší školy, na vybavenost našich učeben, na prostory školní družiny, na tělocvičnu, venkovní sportoviště nebo jídelnu.