Konverzační soutěž v anglickém jazyce

Konverzační soutěž v anglickém jazyce

Na Tři krále proběhla na naší škole ústní část školního kola konverzačního klání v angličtině, kterého se zúčastnilo z původně plánovaných 23 žáků druhého stupně 17 soutěžících. Vzhledem k tomu, v jaké době se nacházíme, je až s podivem, že jich odpadlo tak málo, takže si dovolíme účast označit za hojnou.

Žáci byli rozděleni tradičně do dvou kategorií dle věku, resp. ročníku, který aktuálně navštěvují, tedy 6. a 7. ročník kategorie I. a 8. a 9. ročník kategorie II. Mladší účastníci zápolili pouze sami se sebou a s porotou, která sestávala z vyučujících angličtiny 2. stupně. Ti starší ovšem porovnávali síly i mezi sebou, kdy měli kromě rozhovoru na vylosované téma po desetiminutové přípravě a popisu obrázku společně ve dvojicích zahrát improvizovanou scénku na vybrané téma bez přípravy. Může se zdát, že pro mladší žáky v dané kategorii je účast vždy pouze sbíráním ostruh a zkušeností a v první kategorii se nám to také potvrdilo – všechna tři čelní umístění braly dívky ze sedmého ročníku. Že však zdání může klamat, se přesvědčily účastnice z devítky, když jim všechny vavříny vyfoukli kluci z VIII.A. Jejich výkony, stejně jako vítězných děvčat ze sedmé třídy, nás skutečně nadchly. Vítěze obou kategorií tedy s důvěrou odesíláme do okresního kola.

Kategorie I

  1. místo – Kristýna Mirgová VII.A
  2. místo – Klaudie Čechová VII.B
  3.  místo – Tereza Hrubá VII.A

Kategorie II

  1. místo – Radim Bubeník VIII.A
  2. místo – Dominik Duvač VIII.A
  3. místo – Richard Kopeček VIII.A

Všem gratulujeme a těšíme se na příští ročník.