Socializační program v Brně

Socializační program v Brně

Ve středu 10. 11. 2021 se třídy VI. B, VII. A a VIII. A zúčastnily zájezdu do Brna do populárně-vzdělávacího centra Vida Brno. V tomto centru se děti dozvěděly množství zajímavých  informací z fyziky, chemie, přírodopisu, zeměpisu, matematiky a informatiky. Na trojrozměrných pomůckách si děti mohly samy ověřit množství poznatků, které se dozvěděly ve škole ve vyučování. Na závěr měla každá třída asi hodinu skupinové práce na zvolené téma pod vedením zkušených lektorek. Akce se dětem velmi líbila.