Evropský den jazyků

Evropský den jazyků

Evropský den jazyků (EDJ) je den podpory jazykového vzdělávání v Evropě. Slaví se každoročně 26. září již od roku 2001, a to z iniciativy Rady Evropy. Jeho organizaci má na starosti Evropské centrum pro moderní jazyky, které sídlí ve Štýrském Hradci.

Hlavní cíle EDJ:

·        zvýšit povědomí veřejnosti o důležitosti jazykového vzdělávání, podpořit vícejazyčnost a mezikulturní porozumění;

·        propagovat jazykové a kulturní bohatství Evropy;

·        povzbudit celoživotní jazykové vzdělávání ve škole i mimo ni.

Ani naše škole nezůstala pozadu s připomenutím si tohoto dne a uspořádala pro děti projektové vyučování, kde děti vnímaly Evropu a její jazyky doslova všemi smysly. Již v průběhu září probíhaly v hodinách výtvarné výchovy přípravy a v den D jsme měli školu překrásně vyzdobenou obrázky dětí s evropskou tématikou. Nachystali jsme pro ně jedenáct stanovišť, na kterých se s výjimkou první a druhé třídy, vystřídaly úplně všechny děti a vyzkoušely si rozličné aktivity spojené s evropskými jazyky. Nezapomněli jsme také propojit jazyky se sportem a pohybem na čerstvém vzduchu, takže se stanoviště uvnitř budovy střídala s těmi venkovními, kde žáci zkoušeli tradiční sporty nebo venkovní hry různých evropských a anglicky mluvících zemí. Stanoviště, kterými děti procházely byly kaligrafické, cestovatelské, filmové, hudební, znakového jazyka, gastronomické s ochutnávkou, jazykové s klasickými pohádkami čtenými rodilým mluvčím a čtyři venkovní, věnované baseballu a rugby a dále hrám petangue, mölkky a kubb.

Každé stanoviště bylo něčím zajímavé a obohatilo děti novými poznatky z oblasti jazyků, kulturního bohatství Evropy a vedlo děti k uvědomění si evropské multikulturality. 

Většina dětí hodnotila projektový den jako velmi vydařený a na naše dotazy, co se jim líbilo nejvíc, nedokázaly odpovědět, prý bylo totiž všechno super. Takže EDJ zdar a třeba zase příště.