Exkurze V. A a V. B do Muzea J. A. Komenského v Přerově

Exkurze V. A a V. B do Muzea J. A. Komenského v Přerově

Hned na začátku září jsme se rozhodli vyrazit na naši první exkurzi v letošním školním roce, a to do Muzea J. A. Komenského v Přerově. Na programu jsme měli hned dvě části, a to klasickou komentovanou prohlídku doplněnou o výklad a poté edukativní program „Hurá za mamuty!“. V rámci komentované prohlídky se žáci dozvěděli, jak to vypadalo ve třídě Jana Ámose Komenského, za vlády Františka Josefa II., za první republiky a v období raného komunismu. Děti nejvíce zaujaly expozice hmyzu, nerostů a minerálů. Podívali jsme se i do věže s krásným výhledem na Přerov.

Edukativní program pak probíhal v prostorách pravěké expozice. Nejprve jsme potmě cestovali do naší nejstarší etapy dějin a za pomoci hudby a výkladu paní průvodkyně se alespoň trochu vžili do kůže lovců mamutů. Dozvěděli jsme se něco z jejich života, způsobu pohřbívání či lovu mamutů. Čichem jsme poznávali pokrmy, které naši předkové jedli. V rukou jsme si mohli potěžkat srnčí lebku či mamutí stoličku. Na závěr programu se pak žáci stali archeology a na vlastní kůži si vyzkoušeli tuto náročnou profesi.

Dnešní den byl příjemné zpestření prvních školních dní.